Na čem pracujeme

Témat, která jsou v řešení, je mnoho, takže jmenujme alespoň ta hlavní.

a)      V pondělí se poprvé sejde komise, která se bude zabývat parkováním. Nejde jen o tolik diskutovaný systém na náměstí, ale i o zpracování záměru „záchytných parkovišť“ jednak v blízkosti centra, jednak potom u vlakového a autobusového nádraží. Řešení proto nebude dostupné v řádech pár měsíců, ale jsme přesvědčeni, že vyřešení celého komplexu za malou prodlevu stojí.

b)      Původně jsme měli záměr provést audity smluv, které zásadně zavazují město a tím ovlivňují výdajovou stránku rozpočtu. Zjistili jsme ale, že zakázky např. na servis pro město (údržba městské zeleně, svoz komunálního odpadu, údržba osvětlení atd.) nebyly soutěženy 12 až 15 let! V některých smlouvách se zato objevila tzv. „inflační doložka“, která byla firmami v různých periodách, někdy i skutečně jedenkrát za rok uplatňována. Ceny tak narůstaly do výše, kterou dnes považujeme za naprosto nereálnou a neodpovídající nabídce na trhu. Za tohoto stavu jsme pro Radu města připravili návrh na výpověď všech podobných smluv a vypsání nového výběrového řízení. Při výpovědních lhůtách jeden rok, které jsou většinou ve smlouvách zakotveny, se tak úspora projeví v rozpočtu roku 2016.

c)       Připravili jsme novou vyhlášku, omezující požívaní alkoholu na veřejnosti s tím, že omezení se bude vztahovat na většinu zastavěného území města (samozřejmě mimo předzahrádek restaurací, povolených kulturních a společenských akcí a podobně). V únoru by návrh měl doputovat do Zastupitelstva města. V případě jeho schválení tak bude mít městská policie možnost zakročovat proti osobám, obtěžujícím svým počínáním zákazníky některých obchodů v zónách, které dnešní vyhláška nepostihuje.

d)      Zabýváme se novým zněním „provozovatelských smluv“, na jejichž základě sportovní kluby provozují zařízení v majetku města. Jedním z důvodů je skutečnost, že v některých případech byly městem vydávané prostředky využívány především na výplatu mezd (u jednoho klubu i něco mezi 70-80 %). Výši prostředků, které mohou být takto využity, chceme zastropovat s tím, že zbývající peníze mají kluby používat především na nákup materiálu a služeb pro údržbu, obnovu, případně rozvoj sportovišť. S většinou klubů jsme se bez problému dohodli, zástupce jednoho pozveme k vypořádání jejich námitek.

Je samozřejmé, že se naše činnost zaměřuje i na další okruhy problémů. K nim se budeme vracet na našich stránkách pravidelně.

JUDr.Pavel Jenšovský

Aktuality

Starší »

Statistika

 

TOPlist